La pintura Merz, Kurt Schwitters

 

Els quadres que engloba la pintura Merz són obres abstractes. La paraula Merz significa essencialment la reunió de tots aquells materials imaginables destinats a finalitats artístiques, així com, des d’un punt de vista tècnic, implica la pròpia valoració de cadascun d’aquests materials. La pintura Merz, per tant, no només utilitza el color i el llenç, els pinzells, la paleta, sinó també tots els materials perceptibles i tots els utensilis necessaris. Així, no té la menor importància el fet que els materials empleats haguessin servit o no per a altres fins. La roda del cotxet del nen, la xarxa de filferro, el fil de filferro i el cotó són elements equivalents al color. L’artista crea a través de la selecció, distribució i composició dels materials.
La composició pot aparèixer gràcies a la simple distribució dels propis materials sobre la superfície. La composició apareix vinculada a la tasca de compartimentar zones diferents, així com a la torsió, cobriment o pintat d’aquestes zones. A la pintura Merz, la superfície és constituïda per la tapa d’una caixa, les cartes de la baralla o un retall de diari; la línia és configurada per filferros i traços a pinzell i llapis; la transparència l’ofereix la xarxa de filferro, la pintura o bé un paper tacat amb mantega; la suavitat prové de l’ús del cotó.
La pintura Merz aspira a posseir una expressivitat directa per mitjà de la reducció del camí que va des de la intuïció fins a la visualització de l’obra d’art.
Aquestes paraules han de facilitar la comprensió del meu art a tots aquells disposats a seguir-me. Molts no voldran. Aquests rebran les meves noves obres com sempre han fet, quan apareixia la novetat: amb indignació i amb ironia.

Die Merzmalerei, publicat a Der Zweemann 1/1, 1919.

merz