Diana Sanz

Diana Sanz és Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat de Marseille-Aix-en-Provence (2008). Les seves línies de recerca se centren principalment en la crítica literària, les relacions entre les literatures catalana i castellana, i l’estudi de la recepció i l’impacte de les literatures estrangeres a Catalunya i Espanya.

Ha impartit classes de literatura, llengua i traducció a La Sapienza de Roma. Entre les seves publicacions cal assenyalar Bourdieu después de Bourdieu (Arco Libros, 2014) i la seva tesi Recepción de la literatura española en la prensa barcelonesa de la Segunda República (FUE, 2009).

Diana Sanz

Diana Sanz és Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat de Marseille-Aix-en-Provence (2008). Les seves línies de recerca se centren principalment en la crítica literària, les relacions entre les literatures catalana i castellana, i l’estudi de la recepció i l’impacte de les literatures estrangeres a Catalunya i Espanya.

Ha impartit classes de literatura, llengua i traducció a La Sapienza de Roma. Entre les seves publicacions cal assenyalar Bourdieu después de Bourdieu (Arco Libros, 2014) i la seva tesi Recepción de la literatura española en la prensa barcelonesa de la Segunda República (FUE, 2009).