Contacte

Edicions Poncianes
646234545 (info) / 653 95 38 63 (premsa)
info@edicionsponcianes.cat / jquer@edicionsponcianes.cat (premsa)

Recepció d’originals:
Queda temporalment tancada la recepció d’originals. Quan tornem a obrir-la ho notificarem aquí mateix.

Distribució:
ACL Elkar

Les dades facilitades s’incorporaran en un fitxer amb titularitat d’Edicions Siderals SL i s’usaran exclusivament pel formulari. D’acord amb la normativa vigent, aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Segons la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pots exercir els teus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades dirigint-te per escrit al domicili social d’Edicions Siderals SL, situada al carrer Ribera, 5, 2n 2a, CP 08003 de Barcelona. Així mateix, i segons allò estipulat a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, pots revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, en el seu cas, per rebre comunicacions comercials per correu electrònic.

     Accepto la política de privacitat *