Henri Michaux

Henri Michaux (1899–1984), artista belga, va conrear pintura, poesia i prosa en francès. Va convertir el viatge —tant el real com l’imaginari— en el tema central del seu art. Amb la mescalina, un alcaloide extret del cactus del peiot, experimentarà «la sensació profunda de mantenir una relació misteriosa amb tot, del més enllà, del sempre més, la sensació profunda de viure una vida extracorporal i fora del temps, de participar de l’Absolut, de l’Eternitat». Exploració d’un mateix, però sobretot exploració de la poesia.

Michaux marcà tota una generació de nous escriptors i creadors, també a Catalunya. Va ser íntim amic de l’escultor Apel·les Fenosa, que li dedicà un bust, i va influir Mercè Rodoreda en obres com La mort i la primavera i el recull Viatges i flors.

Henri Michaux

Henri Michaux (1899–1984), artista belga, va conrear pintura, poesia i prosa en francès. Va convertir el viatge —tant el real com l’imaginari— en el tema central del seu art. Amb la mescalina, un alcaloide extret del cactus del peiot, experimentarà «la sensació profunda de mantenir una relació misteriosa amb tot, del més enllà, del sempre més, la sensació profunda de viure una vida extracorporal i fora del temps, de participar de l’Absolut, de l’Eternitat». Exploració d’un mateix, però sobretot exploració de la poesia.

Michaux marcà tota una generació de nous escriptors i creadors, també a Catalunya. Va ser íntim amic de l’escultor Apel·les Fenosa, que li dedicà un bust, i va influir Mercè Rodoreda en obres com La mort i la primavera i el recull Viatges i flors.