Quadern de correspondències

Pilar Parcerisas
2017
38.00
280 p.
ISBN: 978-84.7226-818-0

38.00


El Quadern de Correspondències arriba per complementar la tasca de recopilació de textos sobre el pintor que es va inicar amb l’edició de Ponç abans de Ponç, també a cura de Pilar Parcerisas, en la recerca de la qual es van trobar cartes i postals de gran interès. Un conjunt de documents que, reunits, ens ajuden a entendre la importància de les relacions personals i professionals que bastiren un cercle virtuós al voltant de Joan Ponç, que va fer propícia la seva irrupció com a un dels grans catalitzadors de l’art contemporani català.

Un dels valors d’aquest llibre és que aparegué a temps per acompanyar dues exposicions simultànies, tan grans com esperades: la del mateix Joan Ponç a la Perdera, i la de Joan Brossa al Macba. El destí o l’efecte encara viu d’aquell cercle virtuós ens permet veure el conjunt de figures i complicitats que donaren peu a un moviment artístic del més alt voltatge.

A dins del Quadern trobem la força i la màgia amb què es van establir unes relacions, unes correspondències, que revelen una germandat encomiable, entre poetes, galeristes, crítics i editors com Xavier Corberó, Joan Brossa, Modest Cuixart, Antoni Tàpies, J.V. Foix, Joan Perucho, Josep Palau i Fabre, Sebastià Gasch, Arnau Puig, José Corredor-Matheos, Salvador Riera, Cesáreo Rodríguez Aguilera, René Metras i Joan-Josep Tharrats; l’estela de la qual és múltiple i encara dóna els seus fruits.

El volum està estructurat en dues parts: després de la introducció de Pilar Parcerisas, la primera part està dedicada a cada personatge amb qui Ponç es cartejà, i hi trobem la transcripció de les cartes més rellevants. La segona part és la reproducció de les cartes originals a color, on es poden apreciar els dibuixos i cal·ligrafies diverses que Ponç s’enginyava per a cada ocasió.