Diana Sanz

Diana Sanz. Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat de Marseille-Aix-en-Provence (2008). Les seves línies de recerca se centren principalment en la crítica literària, les relacions entre les literatures catalana i castellana, i l’estudi de la recepció i l’impacte de les literatures estrangeres a Catalunya i Espanya. Ha impartit classes de literatura, llengua i traducció a La Sapienza de Roma. Entre les seves publicacions cal assenyalar Bourdieu después de Bourdieu (Arco Libros, 2014) i la seva tesi Recepción de la literatura española en la prensa barcelonesa de la Segunda República (FUE, 2009).

Diana Sanz

Diana Sanz. Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat de Marseille-Aix-en-Provence (2008). Les seves línies de recerca se centren principalment en la crítica literària, les relacions entre les literatures catalana i castellana, i l’estudi de la recepció i l’impacte de les literatures estrangeres a Catalunya i Espanya. Ha impartit classes de literatura, llengua i traducció a La Sapienza de Roma. Entre les seves publicacions cal assenyalar Bourdieu después de Bourdieu (Arco Libros, 2014) i la seva tesi Recepción de la literatura española en la prensa barcelonesa de la Segunda República (FUE, 2009).